sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr Hán Liên
Hotline - 0947618988/ 0982026600

Máy cán màng

Máy cán màng nhựa 3 lớp
Máy cán màng nhựa 3 lớp
Máy cán màng nhựa 3 lớp
Máy cán màng nhựa 3 lớp
Máy cán màng nhựa 3 lớp
Máy cán màng nhựa 3 lớp
Máy cán màng nhựa PS
Máy cán màng nhựa PS
Máy cán màng nhựa PP
Máy cán màng nhựa PP